Rabu, 19 Mei 2010

KEMBARA AL-QURAN DALAM REHLAH IBNU BATTUTAH 3


(EPI. : MASJID JAMIK DAMSYIK YANG DINAMAI SEBAGAI MASJID BANI UMAYYAH)Masjid Bani Umayyah merupakan salah sebuah masjid yang terbesar di dunia. Binaannya pula adalah yang paling sempurna dan yang paling indah. Tiada masjid yang diketahui dan didapati serupa dengannya. Orang yang bertanggungjawab membinanya ialah Amir al-Mukiminin al-Walid bin Abdil Malik bin Marwan. Baginda telah menghantar utusan kepada raja Rom di Qustantiniyyah (Kostantinopal) dan memohon supaya raja tersebut mengirim jurubina kepadanya. Kemudian Raja Rom telah mengirim seramai 12,000 orang jurubina.

Dahulunya tapak masjid ini ialah sebuah gereja. Apabila orang Islam menawan Damsyik, Khalid bin al-Walid ra masuk melalui salah satu penjurunya dengan pedang terhunus dan mara hinggalah sampai di kawasan tengah banggunan gereja. Abu Ubaidah bin al-Jarrah ra pula masuk melalui Barat secara damai dan beliau mara hinggalah kawasan tengah banggunan gereja. Akhirnya orang Islam menjadikan sebahagian daripada bangunan gereja yang dimasuki oleh mereka secara kekerasan sebagai masjid, sementara sebahagian dari bangunan gereja itu pula yang dimasuki secara perdamaian dikekalkan sebagai gereja. Apabila al-Walid mengambil keputusan untuk memasukkan kawasan gereja itu ke dalam masjid, beliau telah meminta supaya orang Rom menjual gereja mereka itu kepadanya dengan sebarang bayaran yang mereka mahu sebagai ganti. Walau bagaimanapun, orang Rom enggan menerimanya dan ini menyebabkan al-Walid merampas gereja itu daripada mereka. Orang Kristian mempercayai bahawa sesiapa yang menghancurkan gereja tersebut akan menjadi gila dan mereka memberitahukan perkara tersebut kepada al-Walid. Al-Walid lalu berkata, "Akulah orang yang pertama menjadi gila di jalan Allah!". Beliau lantas mengambil kapak dan mula menghancurkan gereja itu bersendirian. Apabila orang Islam melihat keadaan sedemikian, mereka turut sama menghancurkan gereja. Akhirnya Allah menjadikan kepercayaan orang Rom suatu pendustaan...

...Di kiblat masjid, terletak maqsurah terbesar (ruang khas berpagar besi di dalam masjid iaitu tempat pemerintah atau gabenor mendirikan solat demi menjaga keselamatan dirinya) dan di situlah imam Mazhab Syafi'eyyah mengimami solat. Di sudut Timur maqsurah ini dan bersetentang dengan mihrab, terletak sebuah peti besar yang mengandungi Mushaf al-Quran al-Karim yang dikirim oleh Amir al-Mukminin Saidina Osman bin al-'Affan ra ke Syam. Peti ini dibuka pada setiap hari Jumaat. Selepas solat, orang ramai akan berkerumun untuk mengucup mushaf yang mulia itu. Di sinilah tempatnya orang ramai membawa orang yang berhutang daripada mereka atau orang yang terdakwa atas suatu perkara supaya mengucapkan sumpah...Tiada ulasan: