Isnin, 13 Oktober 2008

AL-QURAN : ORANG YANG BERHADAS KECIL, JUNUB DAN HAID

Menghilangkan Kesamaran

Dengan nama Allah, pada kali ini saya ingin mengutarakan perbincangan para ulama berkenaan orang yang berhadas kecil dan besar terhadap Mashaf al-Quran. Seringkali pertikaian ini berlaku dikalangan mereka yang menuntut dalam bidang pengkhususan al-Quran sehingga menimbulkan beberapa pecahan kumpulan dalam hal ini. Cumanya kadangkala mereka berpegang dengan pendapat yang dipegang oleh tenaga pengajar mereka sendiri tanpa mereka ketahui perkara sebenar pandangan ulama dalam hal ini dan kemungkinan berlaku pegangan mereka terhadap pendapat yang lemah serta mungkin pendapat yang tidak ada dipegang oleh seorang ulama pun.

Maka pada artikel kali ini dapat memberi sedikit gambaran bagi menjelaskan sesuatu yang samar terhadap kes ini.

Perbincangan

Permulaannya, kita kena ketahui bahawa kes ini terpecah kepada dua sudut, iaitu :
1) Orang yang berhadas kecil dan besar dari sudut membaca al-Quran.
2) Orang yang berhadas kecil dan besar dari sudut menyentuh Mashaf al-Quran.
Dari kedua sudut ini akan ada sedikit pecahan kecil yang akan saya selitkan di bawah kelompok perbincangan masing-masing.

Sudut Membaca al-Quran

Bagi yang berhadas kecil : Harus, dengan Ijma' (kesepakatan) ulama. Begitu juga boleh untuk melihat Mashaf sepertimana juga harus bagi kanak-kanak untuk menyentuh al-Quran bagi proses pembelajaran kerana mereka tidak mukallaf lagi (mukallaf dengan makna yang telah dipertanggungjawabkan ke atas bahunya dosa dan pahala bagi setiap perbuatannya).
Namun berwuduk adalah lebih baik.

Bagi yang berjunub, haid dan nifas : Harus, ketika proses pembelajaran kerana hajat yang bersangatan dan ketika dengan niat berdoa, berzikir, memuji, memulakan pekerjaan, untuk berlindung, berubat atau dalam keadaan tidak sengaja. Harus juga untuk membaca bacaan yang ringan seperti Basmalah, Hamdalah, al-Fatihah, ayat Kursi, surah al-Ikhlas, al-Falaq dan al-Nas dengan niat zikir (ini syarat bagi mazhab Hanafi dan Syafie) berdasarkan dalil dari Aisyah ra berkata : "Bahawa Nabi saw sentiasa berzikir di setiap ketika".

Adapun selain dari sebab di atas maka ia diharamkan oleh mazhab Hanafi dan Syafie berdasarkan dari dua dalil seperti berikut :
1 - Sabda Nabi saw : "Orang yang berjunub dan haid tidak boleh membaca sesuatu dari al-Quran".
2 - Dari Ali ra : "Adalah Rasulullah saw membacakan kepada kami al-Quran di setiap keadaan selagi Baginda tidak dalam keadaan berjanabah".

Adapun bagi mazhab Hanbali : Harus, bagi bacaan sebahagian ayat yang tidak panjang kerana tidak berlaku i'jaz pada ayat yang tidak panjang. Begitu juga harus mengeja ayat al-Quran, melihat ayat al-Quran atau membaca dengan keadaan senyap tanpa suara adalah harus dalam semua keadaan itu.

Dan bagi mazhab Maliki : Harus, membaca al-Quran dengan kadar sedikit selagi darah masih keluar. Adapun keadaan diantara setelah kering darah dan sebelum mandi adalah haram.

*Nota : Sepakat ulama :
1) Tidak mengharamkan untuk melihat ayat al-Quran bagi orang yang berhadas kecil mahupun hadas besar.
2) Seorang Hafizah (perempuan yang menghafal al-Quran) yang kedatangan haid dan nifas boleh mengulang al-Quran kerana hajat yang bersangatan bagi proses pembelajaran.

Sudut Menyentuh al-Quran

Bagi yang berhadas kecil : Mazhab Maliki dan Syafie mengharamkan menyentuh al-Quran meskipun berlapik atau dengan ranting kayu. Bagi mazhab Hanafi dan Hanbali pula harus menyentuh dengan berlapik atau dengan ranting kayu yang bersih.

Bagi yang berjunub, haid dan nifas : Haram, bagi semua pendapat mazhab. Cuma mazhab Syafie mengecualikan ketika kes takut Mashaf al-Quran terjatuh pada tempat najis, api, tangan orang kafir atau tenggelam dalam air bahkan wajib selamatkan ketika itu.

Masalah :
1) Kalau orang yang berhadas kecil dan besar menulis ayat al-Quran jika ia menyentuh maka ianya haram. Adapun jika dia tidak menyentuh ada tiga pendapat :
Pertama - Harus, ini pendapat yang tepat.
Kedua - Haram.
Ketiga - Harus, melainkan bagi yang berjunub.

2) Membawa kitab-kitab yang terdapat di dalamnya ayat al-Quran, baju yang disulam dengan ayat al-Quran, atau begitu juga kepingan duit, barang-barang perhiasan, dinding atau makanan maka pendapat yang tepat adalah harus bagi yang berhadas. Namun ada juga pendapat yang mengharamkannya.

*Nota : Sepakat ulama :
1) Budak kecil boleh memegang Mashaf kerana dia belum mukallaf, dan sebaik-baiknya adalah dengan berwuduk juga.
2) Harus yang berhadas memegang kitab Tafsir al-Quran yang diyakini tafsirnya lebih banyak dari ayat al-Quran.