Rabu, 5 Ogos 2009

INFO AL-QURAN 2

أصلية

Asliyyah...

Ia adalah 29 huruf yang dikenali seperti berikut :
ا, ب, ت, ث, ج, ح, خ, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ف, ق, ك, ل, م, ن, و, ء, هـ , ي.

Al-Ustaz al-Doktor Ahamd Isa al-Ma'sarawi (Ketua Jabatan Qari SeMesir) menyebut dalam kitabnya al-Mu'jam al-Tajwidiy :

"Adalah menjadi satu kesilapan kepada golongan yang berpendapat bahawa
Huruf Asliyyah adalah sebanyak 28 huruf, kerana mengira huruf Alif ( ا ) dan
Hamzah ( ء ) sebagai satu huruf atas sebab rapatnya hubungan mereka berdua
di dalam penulisan (seperti أ ) . Padahal yang sebenarnya kedua-dua huruf itu
adalah dua hakikat yang berbeza kerana kedua-duanya mempunyai makhraj
(tempat keluar) berbeza bercerai sesama mereka : Alif Maddiyyah makhrajnya
ialah ruang tengah kerongkong, sedangkan Hamzah pula ialah hujung halkum."

Sekian...