Rabu, 12 November 2008

WAHYU YANG PERTAMA, AMALAN YANG UTAMA

Ketahuilah Sahabat

Perkara yang utama dalam membaiki diri, membersihkan hati, meningkatkan daya karisma diri, memelihara diri dari terjebak sebarang masalah malahan ubat penyelesaiannya adalah ilmu. Tentulah aset utama untuk memperolehi ilmu pula adalah dengan membaca dan menulis, kerana itu Allah swt apabila mengkehendaki seseorang hamba mendapat petunjuk dariNya lalu mengeluarkannya dari kegelapan kepada cahaya diturunkan sebuah kitab untuk dibaca.

Pada awal surah yang diturunkan, dimulakan dengan satu kalimah yang menjadi kunci memperbaiki seluruh manusia sekalipun berbeza zaman dan tempat;
(( إقرأ باسم ربك الذى خلق ))
"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan".

Oleh kerana itu, sesiapa yang mengkehendaki kejayaan, pembersihan jiwa dan pemulihan hati maka tiada jalan lain melainkan dengan al-Quran dan al-Sunnah ; membaca, menghafaz dan memahami kedua-duanya.

Sesungguhnya seruan serta penyampaian dari isi kitab yang dibaca, difahami dan dipegang itu (al-Quran) adalah proses beramal dengannya pula kerana itulah cara merealisasikan kemajuan dan kemajuan dalam setiap lapangan kehidupan. Bila diperhati dengan tajam pada perkataan علم (ilmu) dan عمل (amal) sendiripun, kita dapati ianya hampir serupa. Setiap yang tahu kena beramal.

Kunci Kejayaan

Membaca adalah kehidupan insan, sesiapa yang membaca dengan banyak maka dirinya serta jiwanya hidup dengan kadar pembacaannya. Lagi banyak baca lagi luas kehidupannya. Kerana itu ada peribahasa Inggeris mengatakan : "Membaca adalah seperti menjelajah dunia". Maka sesiapa yang ingin dirinya mencapai tahap kejayaan maka hendaklah mengamalkan budaya membaca.

Persoalan

Adakah semua pembacaan dapat merialisasikan tujuan ini? Tidak sama sekali, bahkan dalam artikel ini ingin menyentuh pembacaan yang ada sifat didikan tarbiyah dari Allah swt. Mempunyai pertolongan terus dari Allah swt hanya terdapat di bawah lembayung Kitab al-Quran sahaja.

Firman Allah swt :
(( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين )) al-Baqarah ayat 2.
"Demikianlah Kitab (al-Quran) tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa".

Penutup

Sebarang persoalan dan penyelesaian yang berlingkar dalam kehidupan manusia, semuanya terkandung dalam al-Quran. Kemudian disertakan bersama dengan penurunannya seorang nabi adalah untuk berperanan sebagai seorang cikgu menerangkan isi-isi silibus yang telah ditetapkan. Hasil dari sesorang yang membaca, memahami serta beramal dengan apa yang ada di dalam Kitab al-Quran dengan bersungguh-sungguh maka dia akan mencapai kejayaan di dunia mahupun di akhirat. InsyaAllah.

Tiada ulasan: