Rabu, 19 Mei 2010

KEMBARA AL-QURAN DALAM REHLAH IBNU BATTUTAH 3


(EPI. : MASJID JAMIK DAMSYIK YANG DINAMAI SEBAGAI MASJID BANI UMAYYAH)Masjid Bani Umayyah merupakan salah sebuah masjid yang terbesar di dunia. Binaannya pula adalah yang paling sempurna dan yang paling indah. Tiada masjid yang diketahui dan didapati serupa dengannya. Orang yang bertanggungjawab membinanya ialah Amir al-Mukiminin al-Walid bin Abdil Malik bin Marwan. Baginda telah menghantar utusan kepada raja Rom di Qustantiniyyah (Kostantinopal) dan memohon supaya raja tersebut mengirim jurubina kepadanya. Kemudian Raja Rom telah mengirim seramai 12,000 orang jurubina.

Dahulunya tapak masjid ini ialah sebuah gereja. Apabila orang Islam menawan Damsyik, Khalid bin al-Walid ra masuk melalui salah satu penjurunya dengan pedang terhunus dan mara hinggalah sampai di kawasan tengah banggunan gereja. Abu Ubaidah bin al-Jarrah ra pula masuk melalui Barat secara damai dan beliau mara hinggalah kawasan tengah banggunan gereja. Akhirnya orang Islam menjadikan sebahagian daripada bangunan gereja yang dimasuki oleh mereka secara kekerasan sebagai masjid, sementara sebahagian dari bangunan gereja itu pula yang dimasuki secara perdamaian dikekalkan sebagai gereja. Apabila al-Walid mengambil keputusan untuk memasukkan kawasan gereja itu ke dalam masjid, beliau telah meminta supaya orang Rom menjual gereja mereka itu kepadanya dengan sebarang bayaran yang mereka mahu sebagai ganti. Walau bagaimanapun, orang Rom enggan menerimanya dan ini menyebabkan al-Walid merampas gereja itu daripada mereka. Orang Kristian mempercayai bahawa sesiapa yang menghancurkan gereja tersebut akan menjadi gila dan mereka memberitahukan perkara tersebut kepada al-Walid. Al-Walid lalu berkata, "Akulah orang yang pertama menjadi gila di jalan Allah!". Beliau lantas mengambil kapak dan mula menghancurkan gereja itu bersendirian. Apabila orang Islam melihat keadaan sedemikian, mereka turut sama menghancurkan gereja. Akhirnya Allah menjadikan kepercayaan orang Rom suatu pendustaan...

...Di kiblat masjid, terletak maqsurah terbesar (ruang khas berpagar besi di dalam masjid iaitu tempat pemerintah atau gabenor mendirikan solat demi menjaga keselamatan dirinya) dan di situlah imam Mazhab Syafi'eyyah mengimami solat. Di sudut Timur maqsurah ini dan bersetentang dengan mihrab, terletak sebuah peti besar yang mengandungi Mushaf al-Quran al-Karim yang dikirim oleh Amir al-Mukminin Saidina Osman bin al-'Affan ra ke Syam. Peti ini dibuka pada setiap hari Jumaat. Selepas solat, orang ramai akan berkerumun untuk mengucup mushaf yang mulia itu. Di sinilah tempatnya orang ramai membawa orang yang berhutang daripada mereka atau orang yang terdakwa atas suatu perkara supaya mengucapkan sumpah...MAHU PAHALA BANYAK ATAU SEDIKIT? : DALAM PERBEZAAN QIRAAT

Salam pengunjung semua,

Dalam perbezaan bentuk Qiraat bagi sesuatu ayat kadangkala menyebabkan kewujudan pernambahan ataupun kekurangan huruf bagi satu-satu kalimah yang tertentu.

Hal ini sememangnya telah diketahui, berdasarkan dari kata Abu Fadhl al-Razi dalam kitabnya al-Lawa'ih yang mentafsirkan maksud tujuh huruf, salah satunya ialah : "Pengurangan dan pernambahan".

Sebagai contoh mari kita melihatnya dalam surah al-Fatehah sendiri pada ayat :

( مالك يوم الدين )

Terdapat dua pecahan ulama dalam ayat ini. Satu golongan membacanya dengan ada Alif Mad kecil selepas Mim sebelum Lam seperti di atas, antaranya al-Imam 'Asim, al-Kisa'i, Ya'qub dan Khalaf al-'Asyir.

Dan sebahagian lain membacanya tanpa alif tersebut lalu menjadi مَلِكِ .

Kita tidak akan huraikan dari apa jua segi samada makna, fungsinya dan lain-lain.

Namun yang mahu diperhatikan, sekali imbas sahaja sudah menampakkan bentuk yang pertama berlaku pertambahan huruf dan yang kedua tidak.

Sebab itu dikatakan, dari sisi pandangan tajuk artikel ini sudah tentu bentuk pertama bakal memiliki pahala yang lebih berbanding yang kedua kerana ianya ada satu huruf yang terlebih.

Ini dapat dilihat riwayat dari Ibnu Mas'ud ra, sabda Baginda saw :

"Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Kitab Allah akan diberikan satu kebaikan dan satu kebaikan adalah sepuluh kali gandanya. Tidak aku katakan bahawa الم itu satu huruf, tetapi ا satu huruf, ل satu huruf dan م satu huruf".
-rwy. oleh al-Turmizi sebagai hadis hasan sohih ghorib isnadnya, dan al-Darimi-

Ditambah lagi dari riwayat Baihaqi rh dengan hadis lain yang seakan serupa dengan potongan hadis di atas iaitu :
"Aku tidak berkata بسم الله itu satu huruf tetapi ب satu huruf, س satu huruf dan م satu huruf dan seterusnya adalah huruf-huruf yang terpisah".


Namun apabila bentuk pertama lebih beruntung dalam hal ini, ianya tidaklah membawa makna kepada boleh memilih. Dengan kata lain, tidaklah seorang qari itu boleh memilih sesuka hati di antara kepelbagaian bentuk Qiraat semata-mata kerana menginginkan keuntungan seperti yang disebut di atas.

Hal ini, dibincangkan hanya sekadar menunjukkan bahawa apabila berlaku perubahan Qiraat bagi suatu kalimah ada bentuk yang lebih pahalanya dan ada yang kurang sedikit.

Bahkan berkemungkinan orang yang membaca bentuk qiraat yang kedua tadi mendapat pahala yang lebih dari mereka yang membaca bentuk qiraat yang pertama kerana hatinya benar-benar ikhlas dan mentadabbur bacaannya. Angka sepuluh dalam gandaan setiap kebaikan itu adalah angka yang paling terendah diberikan oleh sifat Maha Pemurah Allah, ini berdasarkan firman Allah swt :

( والله يضاعف لمن يشاء )

Maksudnya :
((Dan Allah melipat gandakan ganjaran pahala kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya)).Sidang pengunjung yang dikasihi sekalian,

Saya juga suka memperingatkan bahawa apabila seorang ingin membaca al-Quran pastikan ia membaca al-Quran itu dengan satu bentuk Qiraat sahaja. Amat terlarang sama sekali jika satu ayat dibaca dengan percampuran bentuk Qiraat dalam satu nafas sahaja.

Sebab diketahui umum dalam ilmu Qiraat, bahawa satu-satu bentuk Qiraat itu sampai kepada kita pada hari ini melalui jalan secara musyafahah dan talaqqi serta berbentuk mutawatir.

Dan di sana terdapat beberapa imam Qiraat yang mereka mahir dalam Qiraat yang lain tidak pernah mencampurkan bentuk-bnetuk Qiraat dalam satu ayat dengan satu nafas. Jika ini dilakukan sudah tentu al-Imam Ibnu al-Jazari tidak menyusun bentuk-bentuk Qiraat yang sepuluh dengan susah-payah, dan kita sudah mewujudkan satu bentuk Qiraat fasad yang baru.

Sekian, terima kasih...
Wslm...Isnin, 17 Mei 2010

KEMBARA AL-QURAN DALAM REHLAH IBNU BATTUTAH 2

(EPI. : QARAFAH DI MESIR DAN TEMPAT-TEMPAT ZIARAHNYA)

Di Mesir, terdapat sebuah tanah perkuburan atau kawasan pusara bernama Qarafah. Qarafah ini merupakan sebuah tempat yang sangat berkat. Kelebihan dan fadhilatnya diceritakan oleh sebuah Hadis yang dipetik oleh al-Qurtubi dan lain-lain. Kelebihannya kerana ia merupakan sebahagian dari Bukit Muqattam yang dijanjikan Allah akan menjadi salah sebuah taman Syurga.

Penduduk membina kubah-kubah yang cantik di dalam kawasan Qarafah ini. Ia dikelilingi oleh dinding, sehingga ia kelihatan seperti rumah. Kemudian di dalamnya dibina pula bilik-bilik. Penduduk juga mengupah qari-qari untuk membaca al-Quran dengan suara yang merdu pada waktu malam dan siang...Ahad, 16 Mei 2010

I'JAZ AL-QURAN : ISTILAH YANG DIKENALI SETELAH 6 KURUN HIJRAH

Bismillah, walhamdulillah.

Assalamualaikum wrt wbt

Sidang pembaca sekalian,

Perkataan I'jaz al-Quran adalah satu perkataan yang baru dalam ilmu perbahasan al-Quran, Semasa mula al-Quran turun ianya tidak disebut-sebut sebagai i'jaz sekalipun golongan Muslimin terdahulu mengetahui adanya perkara itu. Sebagaimana kaum Muslimin terdahulu tahu benarnya firman Allah berkenaan peperangan antara bangsa Rumawi dan Parsi, dan matinya Abu Jahal dan al-Walid dalam kekufuran.

Iman mereka bertambah dengan sebab itu tetapi tidak dinamakan lagi sebagai i'jaz. Sedangkan i'jaz yang kita bincangkan nanti antara fungsinya ialah membenarkan kenabian dan kerasulan setiap Utusan Allah, meningkatkan keimana mereka yang beriman dan merendahkan keupayaan dan kesombongan mereka yang kufur.

I'jaz al-Quran adalah salah satu istilah yang mula dikenali selepas berlalunya 6 kurun dalam kiraan kalendar Hijrah (Mafhum al-I'jaz al-Quraniy oleh al-Doktor Ahmad Jamal al-'Umari). Ini disebabkan kalimah عجز yang digunakan dalam al-Quran membawa kepada tafsirannya dari segi bahasa sahaja seperti dalam ayat :

( إلا عجوزا فى الغاربين )
Maksudnya :
(( Kecuali seorang perempuan tua (isterinya) yang termasuk dalam golongan yang tinggal )),
-al-Syu'ara, ayat 171-

dan ayat :

( قالت ياويلتى ءألد وأنا عجوز )
Maksudnya :
(( Dia (isterinya) berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua")).
-Hud, ayat 72-

Lagi ayat :

( قال ياويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخى )
Maksudnya :
(( Qabil berkata, "Oh, celaka aku! Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini" )).
-al-Maidah, ayat 31-


Ini kerana ianya adalah yang dipetik dari percakapan orang Arab yang membawa maksud mengisbatkan (menjadikan) kelemahan. Dan asal kelemahan di sini ialah menahan atau menegah dari melakukan sesuatu ataupun terkebelakang dari sesuatu perkara tersebut.

Ini dapat dilihat jika dikatakan : "Dia lemah tentang sesuatu perkara" yakni apabila dia cuba maka dia menjadi tidak mampu samada kemampuannya terbatas ataupun kesungguhannya tidak berjaya.


Secara kesluruhan dari contoh di atas menunjukkan kelemahan dari mengadakan sesuatu perkara, ataupun ketinggalan dalam cara menyelesaikan sesuatu perkara.

Maka secara ringkasnya kita dapati i'jaz vs mampu.

Cumanya apabila disebut ilmu, sepertimana yang diketahui bersama perkataan ilmu itu sendiri menunjukkan sesuatu yang hidup dan ia terus berkembang dan adakalanya ia boleh mengalami kepupusan atas sebab-sebab tertentu.

Begitu juga dengan ilmu al-Quran ini, ianya terus berkembang dan berjalan di atas tangan mereka yang mahir dan mengkaji. Begitu juga dengan semua ilmu yang ada pada hari ini.

Kalau dulunya manusia itu hanya tahu menanak nasi putih, namun sekarang telah lahir pelbagai hidangan nasi yang beraneka macam kerana ianya sentiasa berjalan di atas tangan mereka yang mahir. Komputer pertama yang pertama dicipta sebesar setengah padang bola sepak kini ianya tidak begitu lagi kerana ianya sentiasa berjalan di atas tangan mereka yang mengkaji.

Atas sebab yang sama juga berlaku kepada al-Quran yang Maha Mulia ini. Ilmu-ilmu saintifik yang wujud dalam petikan dan susun kalimah ayat al-Quran mula terbongkar dengan Sains Moden setelah berbelas abad berlalu. Oleh itu ianya bukanlah suatu perkara yang terasing dan pelik bahkan kelahiran situasi ini memenangkan lagi al-Quran yang sememangnya sentiasa menang untuk semua abad, semua tempat dan semua umat.

Sidang pembaca yang dirahmati Allah,

I'jaz yang ditakrifkan oleh ulama dengan maknanya dari segi istilah syar'iyyah ialah : "Perkara yang mencarik adat yang disertai dengan mencabar, lagi terlepas dari penentangan".
(al-Itqan oleh al-Suyuti dalam nau' yang ke-64)

Ibnu Khaldun juga ada menyebut tentangnya dalam Muqaddimahnya :
"Dan Mukjizat itu ialah perlakuan-perlakuan yang melemahkan manusia dari menirunya, lantas dinamakan sebagai mukjizat. Dan tiada dalam kemampuan hamba, dan meletakkan diri mereka di tempat yang mereka sendiri tidak mampu".
(Muqaddimah oleh Ibnu Khaldun m.s. 99)

Sebab itu kedatangan mukjizat ini melawan norma-norma kebiasaan hidup dan undang-undang adat manusia atas tangan para rasul atau nabi bagi membenarkan dakwah yang dibawa bersama dengan mereka yang menyebabkan manusia ramai tidak mampu melawan mukjizat mereka bahkan menandinginya. Sekiranya ini tidak ada maka para rasul dan nabi terdedah dengan perasaan syak wasangka dari orang ramai.

Dalam al-Quran yang Maha Hebat itu jika diperhati, tiada menggunakan perkataan معجزات untuk memberi makna tersebut. Bahkan menggunakan perkataan yang berlainan dari beberapa contoh yang berikut :

1) Unta yang lahir dari sebuah batu atas lisan Nabi Salih as menggunakan perkataan الآية dan البينة seperti firmanNya :

( قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم ءاية )

Maksudnya :
(( ..Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu..))
-al-A'raf, ayat 73-

2) البرهان bagi mukjizat Nabi Musa as :

( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملإئه )

Maksudnya :
((..Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu (yang akan kamu hadapkan) kepada fira'un dan pengikutnya..))
-al-Qosos, ayat 32-

3) Penggunaan السلطان dalam ejekan kaum kuffar terhadap nabi masing-masing :

( قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين )

Maksudnya :
((..Mereka berkata : "Kamu tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kami jua. Kamu berkehendak menghalangi kami sepertimana yang disembah oleh datuk nenek-moyang kami, kerana itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata")).
-Ibrahim, ayat 10-

Sidang pengunjung yang dikasihi sekalian,

Sekalipun generasi terdahulu tidak mengenali istilah ini namaun setiap akal yang sihat tidak dapat menafikan bahawa Kitabullah ini adalah bersifat melemahkan sehingga tiada manusia yang dapat menandinginya sekaipun sudah dicabar berkali-kali.

Awal penurunan dahulu kala mencabar mereka dari aspek bahasa mereka sendiri sekalipun mereka adalah ahli bahasa yang hebat dan masyhur sehinggakan nukilan-nukilan mereka masih dikaji dan dipelajari di bilik kuliah bahasa, namun tetap mereka akur akan kelemahan untuk menandinginya.

Sehinggakan al-Nadhar bin al-Harith berlaga kepala dengan kawannya yang musyrik juga ketika cuba mengintai-mengintai mendengar bacaan suci ayat al-Quran yang dialunkan oleh umat Islam. Kemudian berjanji tidak akan datang lagi untuk mendengarnya, namun pada esok harinya berlaga kepala sekali lagi kerana masing-masing tidak tenteram hati jika berada di rumah tanpa mendengar kalam suci Tuhan itu terlebih dahulu.

Sudahlah mereka tidak dapat menandingi bahasa al-Quran bahkan tertarik pula dengannya.

Begitu juga, ilmu Sains Moden yang mula muncul kini pun sudah disebut semenjak seribu tahun setengah yang dahulu dalam al-Quran. Mengapa tidak ilmu ini dibincangkan oleh Bagida saw kepada umat ketika itu?Sudah tentulah kita katakan al-Quran datang mencabar mengikut ilmu yang muncul di sesuatu zaman.

Sehinggalah mencabar ilmu yang bakal wujud di akhir zaman kelak.

Al-Syeikh Hussain al-'Asyari pernah menyebut dalam syarahannya :
"Mengapa umat Islam rata-rata mereka adalah golongan miskin dan sederhana?Dan mengapa pula golongan Kafir adalah mereka yang mempunyai harta dan kuasa yang banyak?Inilah kehebatan al-Quran yang mahu ditonjolkan oleh Pencipta Alam ini. Oleh kerana mereka kaya mereka boleh mengkaji pelbagai ilmu sehinggakan ke ilmu angkasaraya namun semua itu akhir sekali telah disebut di dalam al-Quran yang dibaca oleh umat Islam yang miskin setiap hari".

Sahabat sekalian,

Sekalipun perkataan i'jaz adalah istilah yang terkemudian dalam sejarah umat Islam namun ia adalah salah satu ranting ilmu dari pohon al-Quran.

Sekian, berjumpa lagi. Wassalam...

Jumaat, 7 Mei 2010

KEMBARA AL-QURAN DALAM REHLAH IBNU BATTUTAH 1

(Epi. : Masjid 'Amru Ibn al-'As, Madrasah, Maristam dan Zawiyah)

Masjid 'Amru Ibn al-'As ialah sebuah masjid yang sangat mulia, amat dihormati dan sungguh masyhur. Di masjid ini didirikan Solat Jumaat. Ada sebatang jalan yang merentas masjid ini dari arah timur ke barat. Di sebelah timur masjid ini, terdapat sebuah zawiyah (sebuah tempat atau bangunan yang menjadi pusat kegiatan ibadah golongan sufi) iaitu tempat Imam Abu 'Abdillah al-Syafi'e pernah mengajar.

Apabila membicarakan madrasah-madrasah yang ada di Mesir, seseorang tidak akan berupaya untuk menghitungnya kerana jumlahnya yang terlalu banyak. Begitu juga maristan yang terletak di antara dua buah istana di kawasan al-Malik al-Mansur Qalawun yang tidak dapat digambarkan keindahannya. Di maristan ini disediakan pelbagai kemudahan dan ubat-ubatan yang tidak terjumlah banyaknya. Menurut riwayat, pendapatan harian maristan ini berjumlah 1,000 dinar.

Begitu juga bilangan zawiyah. Jumlahnya sangat banyak. Penduduk menamainya sebagai khawaniq dan bentuk mufradnya ialah khanqah. Amir-amir di Mesir berlumba-lumba untuk membina zawiyah-zawiyah ini. Setiap zawiyah di Mesir ini dikhususkan untuk golongan faqir yang kebanyakan terdiri daripada orang bukan Arab (orang Parsi). Mereka ini dimiliki adab dan ilmu pengetahuan tasawuf. Di setiap zawiyah, ada seorang syeikh dan seorang penjaga. Pengendalian aktiviti-aktiviti mereka di zawiyah sungguh mengagumkan.

Antara kebiasaan mereka dalam soal makan dan minum ialah seorang khadam yang berkhidmat di zawiyah akan menemui golongan faqir itu pada waktu pagi. Setiap penghuni akan menyatakan makanan yang diingininya. Apabila mereka berhimpun untuk makan, setiap orang akan diberi roti dan sup dalam hidangan yang berasingan, tanpa berkongsi dengan rakan yang lain. Penghuni zawiyah menikmati makanan sebanyak dua kali dalam sehari. Selain itu, mereka juga menerima pakaian untuk musim sejuk dan musim panas di samping elaun bulanan antara 20 hingga 30 dirham seorang. Pada setiap malam Jumaat, mereka diberikan manisan, sabun untuk membasuh pakaian, wang untuk bayaran memasuki bilik air dan minyak untuk menyalakan lampu. Mereka ini masih lagi bujang. Bagi merka yang sudah berkahwin, mereka tinggal di zawiyah-zawiyah yang berasingan. Mereka diwajibkan untuk menunaikan solat lima waktu, bermalam di zawiyah dan berhimpun di kubah di kawasan zawiyah.

Antara kebiasaan penghuni zawiyah ini ialah setiap seorang akan duduk di atas sejadah yang dikhususkan untuknya. Apabila mereka menunaikan solat Subuh, mereka akan membaca surah al-Fath, surah al-Mulk dan surah 'Amma. kemudian setiap seorang akan diberikan satu juzuk al-Quran. Setiap faqir akan membaca satu juzuk dan dengan yang demikian, mereka dapat mengkhatamkan al-Quran. Selepas itu, mereka berzikir kepada Allah swt dan akhirnya, qari-qari mereka akan membaca al-Quran mengikut kebiasaan Ahl al-Masyriq (orang timur). Mereka juga melakukan perkara yang sama selepas solat Asar.

Penghuni zawiyah juga mempunyai adat yang tertentu untuk menyambut ahli baharu. Seseorang ahli baharu akan datang berdiri di pintu zawiyah, dengan pinggangnya terikat. Sehelai sejadah tersangkut di bahunya, tongkat di tangan kanannya dan cerek pula di tangan kirinya. Penjaga pintu zawiyah akan memberitahu khadam zawiyah bahawa ahli baharu tersebut berada di situ. Khadam akan keluar menemuinya dan bertanya dari negeri mana ia datang, di zawiyah mana ia pernah tinggal dalam perjalanannya dan siapakah syeikhnya. Apabila khadam berpuas hati dan dapat memastikan kebenaran kata-katanya, ia akan menjemputnya masuk lalu membentangkan sejadah di tempat yang layak untuknya. Kemudian khadam akan menunjukkan tempat untuk bersuci dan ahli baharu itu akan membaharui wuduknya. Seterusnya ia akan berdiri di atas sejadah, mengikatkan kainnya pada pinggang, menunaikan solat dua rakaat dan bersalam dengan syeikh serta orang yang hadir lalu duduk bersama-sama di situ.

Apabila tiba hari Jumaat, khadam zawiyah akan mengambil semua sejadah penghuninya ke masjid dan membentangkannya untuk mereka di sana. mereka akan keluar ke masjid beramai-ramai bersama-sama dengan syeikh mereka. Setiap orang akan menunaikan solat di atas sejadah masing-masing. Apabila selesai menunaikan solat, mereka akan membaca al-Quran sebagaimana biasa. Kemudian mereka akan pulang beramai-ramai ke zawiyah bersama-sama dengan syeikh...