Rabu, 19 Mei 2010

MAHU PAHALA BANYAK ATAU SEDIKIT? : DALAM PERBEZAAN QIRAAT

Salam pengunjung semua,

Dalam perbezaan bentuk Qiraat bagi sesuatu ayat kadangkala menyebabkan kewujudan pernambahan ataupun kekurangan huruf bagi satu-satu kalimah yang tertentu.

Hal ini sememangnya telah diketahui, berdasarkan dari kata Abu Fadhl al-Razi dalam kitabnya al-Lawa'ih yang mentafsirkan maksud tujuh huruf, salah satunya ialah : "Pengurangan dan pernambahan".

Sebagai contoh mari kita melihatnya dalam surah al-Fatehah sendiri pada ayat :

( مالك يوم الدين )

Terdapat dua pecahan ulama dalam ayat ini. Satu golongan membacanya dengan ada Alif Mad kecil selepas Mim sebelum Lam seperti di atas, antaranya al-Imam 'Asim, al-Kisa'i, Ya'qub dan Khalaf al-'Asyir.

Dan sebahagian lain membacanya tanpa alif tersebut lalu menjadi مَلِكِ .

Kita tidak akan huraikan dari apa jua segi samada makna, fungsinya dan lain-lain.

Namun yang mahu diperhatikan, sekali imbas sahaja sudah menampakkan bentuk yang pertama berlaku pertambahan huruf dan yang kedua tidak.

Sebab itu dikatakan, dari sisi pandangan tajuk artikel ini sudah tentu bentuk pertama bakal memiliki pahala yang lebih berbanding yang kedua kerana ianya ada satu huruf yang terlebih.

Ini dapat dilihat riwayat dari Ibnu Mas'ud ra, sabda Baginda saw :

"Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Kitab Allah akan diberikan satu kebaikan dan satu kebaikan adalah sepuluh kali gandanya. Tidak aku katakan bahawa الم itu satu huruf, tetapi ا satu huruf, ل satu huruf dan م satu huruf".
-rwy. oleh al-Turmizi sebagai hadis hasan sohih ghorib isnadnya, dan al-Darimi-

Ditambah lagi dari riwayat Baihaqi rh dengan hadis lain yang seakan serupa dengan potongan hadis di atas iaitu :
"Aku tidak berkata بسم الله itu satu huruf tetapi ب satu huruf, س satu huruf dan م satu huruf dan seterusnya adalah huruf-huruf yang terpisah".


Namun apabila bentuk pertama lebih beruntung dalam hal ini, ianya tidaklah membawa makna kepada boleh memilih. Dengan kata lain, tidaklah seorang qari itu boleh memilih sesuka hati di antara kepelbagaian bentuk Qiraat semata-mata kerana menginginkan keuntungan seperti yang disebut di atas.

Hal ini, dibincangkan hanya sekadar menunjukkan bahawa apabila berlaku perubahan Qiraat bagi suatu kalimah ada bentuk yang lebih pahalanya dan ada yang kurang sedikit.

Bahkan berkemungkinan orang yang membaca bentuk qiraat yang kedua tadi mendapat pahala yang lebih dari mereka yang membaca bentuk qiraat yang pertama kerana hatinya benar-benar ikhlas dan mentadabbur bacaannya. Angka sepuluh dalam gandaan setiap kebaikan itu adalah angka yang paling terendah diberikan oleh sifat Maha Pemurah Allah, ini berdasarkan firman Allah swt :

( والله يضاعف لمن يشاء )

Maksudnya :
((Dan Allah melipat gandakan ganjaran pahala kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya)).Sidang pengunjung yang dikasihi sekalian,

Saya juga suka memperingatkan bahawa apabila seorang ingin membaca al-Quran pastikan ia membaca al-Quran itu dengan satu bentuk Qiraat sahaja. Amat terlarang sama sekali jika satu ayat dibaca dengan percampuran bentuk Qiraat dalam satu nafas sahaja.

Sebab diketahui umum dalam ilmu Qiraat, bahawa satu-satu bentuk Qiraat itu sampai kepada kita pada hari ini melalui jalan secara musyafahah dan talaqqi serta berbentuk mutawatir.

Dan di sana terdapat beberapa imam Qiraat yang mereka mahir dalam Qiraat yang lain tidak pernah mencampurkan bentuk-bnetuk Qiraat dalam satu ayat dengan satu nafas. Jika ini dilakukan sudah tentu al-Imam Ibnu al-Jazari tidak menyusun bentuk-bentuk Qiraat yang sepuluh dengan susah-payah, dan kita sudah mewujudkan satu bentuk Qiraat fasad yang baru.

Sekian, terima kasih...
Wslm...1 ulasan:

Blogger berkata...

Do you realize there is a 12 word phrase you can tell your crush... that will trigger intense feelings of love and instinctual attractiveness to you deep inside his chest?

Because hidden in these 12 words is a "secret signal" that fuels a man's instinct to love, admire and guard you with all his heart...

12 Words Will Fuel A Man's Love Impulse

This instinct is so built-in to a man's genetics that it will drive him to try better than before to love and admire you.

In fact, fueling this all-powerful instinct is absolutely binding to getting the best possible relationship with your man that the moment you send your man one of these "Secret Signals"...

...You'll immediately find him expose his soul and mind for you in such a way he's never experienced before and he will perceive you as the only woman in the world who has ever truly fascinated him.