Selasa, 21 Oktober 2008

I'JAZ HUKUM TAJWID 1 (sambungan 2)

Kita masih membincangkan i'jaz dari segi hukum Izhar yang terdapat dalam ayat-ayat al-Quran bagi mencari lebih lagi kefahaman tentang i'jaz ini sehingga kita benar-benar yakin dan memahami dari sudut itu.

Contoh Lain

1) Firman Allah swt : (( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعان )) al-Baqarah ayat 186.
Maksudnya : "Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahawasanya Aku adalah dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu".

Tidak terdapat jurang, kelapangan atau dengung di antara قريب dan أجيب kerana selepas tanwin tersebut terdapat salah satu dari huruf Halqi (pernah dibincangkan sebelum ini) iaitu Hamzah(ء), menunjukkan cepatnya Allah memakbulkan doa hamba-hambanya.

2) (( وما يستوى البحران هذا عذبٌ فراتٌ سائغٌ شرابه وهذا ملحٌ أجاج )) surah Faatir ayat 12.
Maksudnya : "Dan tiada sama (antara) dua laut ; yang ini tawar, segar, dan sedap diminum dan yang lain masin lagi pahit".

Kita dapati pada ayat ini, bahawa air yang tawar, segar dan sedap diminum itu datang dengan bentuk tanwin yang mempunyai dengung, memberi makna ia mempunyai tempoh masa rehat ketika menikmati air yang segar dan sedap diminum ini.

Adapun air yang masin itu datang dengan bentuk tanwin tanpa dengung menunjukkan segera, ketika minum air ini pasti cepat-cepat menolaknya kembali sebab ianya terasa masin di lidah.

3) (( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه ءايات محكماتٌ هن أم الكتاب )) surah Ali 'Imran ayat 7.
Maksudnya : "Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat (ayat-ayat yang terang dan tegas maknanya, dapat difahami dengan mudah) itulah pokok-pokok isi al-Quran..".

Tidak terdapat dengung atau kelapangan di antara tanwin محكمات dan هن kerana ia adalah perkara qat'i (sesuatu yang telah jelas dan tidak boleh dibahaskan), ayat muhkamat adalah tempat rujukan yang dikembalikan ayat yang mutasyabihat (ayat yang mengandungi beberapa makna dan tidak dapat ditentukan yang mana maknanya lebih tepat, hanya Allah yang mengetahui) kepadanya.

Penutup

Sekian saja, keterangan ilmiah yang boleh dikongsi berkenaan i'jaz dari sudut hukum Izhar. Selain dari contoh-contoh yang telah disebut di atas dan artikel sebelum ini, terdapat banyak lagi contoh-contoh ayat yang membenarkan penelitian ilmiah ini. Cuma di sini saya memuatkan sebahagian dari contoh-contoh ayat tersebut. InsyaAllah, di masa yang lain akan saya kemukakan i'jaz dari sudut hukum yang lain pula.

Tiada ulasan: